Klant: Multizorg
Periode: Februari 2008 - Maart 2008

Visieontwikkeling Digitaal Contracteren

Multizorg is een zorginkoopcombinatie van een aantal zorgverzekeraars. Multizorg sluit voor deze verzekeraars jaarlijks de contracten met zorgverleners en instellingen. De contracten die worden afgesloten zijn geen standaard contracten, maar maatwerk voor beroepsgroepen, instellingen en soms zelfs individuele zorgverleners. Daarmee is het samenstellen van de contracten is een omvangrijke operatie geworden, zowel in aantallen als in diversiteit. De per zorgverlener ingekochte zorg moet worden gepubliceerd richting de aangesloten verzekeraars.

De opdracht was het begeleiden van een aantal sessies om samen met de directie en medewerkers van Multizorg en vertegenwoordiging van de verzekeraars na te denken over de manier waarop dit proces van contracteren en publiceren kon worden opgezet en welke processtappen digitaal uit te voeren zijn. Het resultaat van deze sessies is dat de contouren van het eindproduct helder zijn en er concreet gewerkt kan gaan worden aan de realisatie van de diverse onderdelen.