Klant: Meetingpoint
Periode: November 2007 - Februari 2008

Het opzetten van een bedrijfsproces voor de conversie naar MP4Office.

Meetingpoint is in 2007 gestart met de ontwikkeling van een concept voor intermediairs, met als doel het verlichten van de last die het voeren van de polisadministratie en financiële administratie met zich meebrengt. Hiertoe is het pakket MP4Office ontwikkeld. Dit is een web-based oplossing voor intermediairs, waarbij zij via een webapplicatie hun administratie kunnen voeren en daarmee een belangrijk stuk technisch en functioneel beheer buiten de deur kunnen leggen. MP4Office is gebaseerd op Level7 van CCS voor polisadministratie, Sage als CRM module en Exact voor de financiële administratie.

Eind 2007 is MP4Office geïntroduceerd in de markt, en moest er een efficiënt proces worden opgezet om de administraties van nieuwe klanten zo snel mogelijk naar MP4Office te converteren. Op basis van de nieuw ontwikkelde conversie-programmatuur is er een handboek gemaakt waarin voor iedere stap in het conversieproces duidelijk omschreven stond welke rol wat moest doen. Op basis van het handboek is daarna een aantal scenario's uitgewerkt waarin capaciteit, kosten en doorlooptijd zijn berekend. Hiermee kon een inschatting worden gemaakt van de conversiekosten waarmee Meetingpoint rekening kon gaan houden bij het vermarkten van hun nieuwe product. Op basis van de opgeleverde producten heeft Meetingpoint de verdere fysieke inrichting van het proces voor zijn rekening genomen.