Klant: Landelijk Programma HRM Politie Nederland
Periode: Maart 2009 - December 2010

Opzetten van een Digitaal Loopbaancentrum

Eén van de projecten binnen het Landelijk Programma HRM richt zich op het komen tot een landelijk loopbaanbeleid voor de gehele Politie. Eén van de instrumenten die vanuit dit loopbaanbeleid als noodzakelijk wordt gezien, is een digitaal loopbaancentrum. Het doel van dit loopbaancentrum is om alle 55.000 medewerkers van de Politie toegang te geven tot informatie, kennis en tools om zelf regie te gaan voeren (en daarmee verantwoordelijkheid te nemen) over de eigen loopbaan.

Dit is gerealiseerd onder de naam "Digitaal Ontwikkel Centrum (DOC)". In samenwerking met en op de infrastructuur van de Politieacademie is een intranetomgeving opgezet, met daarop een aantal landelijk vastgestelde loopbaanproducten die de medewerker helpt bij het nemen van die regie. Denk hierbij aan:

  • een landelijke competentietaal en bijbehorende ontwikkelgids;
  • informatie over vacatures;
  • informatie over functies en functiebeschrijvingen;
  • een competentiescan en 360° Feedback tool. 

Het DOC is zeer enthousiast ontvangen door de korpsen en worden door de medewerkers en de loopbaanadviseurs veelvuldig gebruikt.