Klant: Landelijk Programma HRM Politie Nederland
Periode: Mei 2007 - Januari 2009

Consultancy invoering nieuw landelijk Personeelsinformatiesysteem

Het Landelijk Programma HRM richt zich met twaalf projecten op het standaardiseren van het HRM werkveld binnen de Nederlandse Politie.

Eén van de projecten heeft als doel het standaardiseren van de personeelsinformatiesystemen binnen de Politie. Omdat echter de technische levensduur van het huidige door de korpsen gebruikte systeem op zijn einde loopt, is geadviseerd om over te gaan naar een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem wordt niet langer regionaal uitgerold, maar wordt als landelijke applicatie geïmplementeerd. Voor dit project is samen met de korpsen het pakket van eisen opgesteld en zijn een marktverkenning en -consultatie uitgevoerd ter voorbereiding op de Europese Aanbesteding. Aansluitend is de informatie vertaald naar de "Businesscase Basisvoorziening HRM (BVHRM)" voor de Nederlandse Politie en is ondersteund in de opstartfase van de invoering van de Basisvoorziening HRM.