Klant: De Goudse Verzekeringen
Periode: Januari 2009 - December 2010

Projectmanagement ontwikkeling "Toekomstvast Schadebedrijf"

De Goudse Verzekeringen voert een grootschalige vernieuwing door in haar Schadebedrijf, zodat de huidige portefeuille met een grotere efficiëntie voor De Goudse en het intermediair kan worden beheerd. Het voordeel voor De Goudse ligt in lagere kosten en daarmee een betere concurrentiepositie. Het voordeel voor het intermediair ligt in een verschuiving van administratie naar advies. Om dit te realiseren, is gekozen voor een online self-service aanpak voor intermediair en eindklant. Hiertoe zijn de verzekeringsproducten opnieuw "uitgevonden" zodat deze optimaal aansluiten bij geautomatiseerde verwerking doordat er weinig tot geen uitzonderingen nodig zijn.

Het nieuwe schadebedrijf wordt daarnaast opgezet in een volledig nieuwe administratie op basis van Level-7, in combinatie met een webapplicatie die door Hofstaete is ontwikkeld.

Meer informatie:
  CCS Folder STP thumbnail